WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSTRZYN NAD ODRĄ, ul. Mickiewicza 20, tel./fax (095) 752-90-36 dziekanat@wssz.plUCZELNIA

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA UCZELNI

DZIEKANAT

SAMORZĄD STUDENCKI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

PRACE DYPLOMOWE

OBRONY

-

Wzór wypełnionego indeksu

-

Harmonogram obron

-

Dyplom

PRZETARGI

PRACA

SKN PARAMEDIC

EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU

STUDIA PODYPLOMOWEinformacje z serwisu na twój email

Wzór wypełnionego indeksu

Wzór wypełnionego indeksu

Student przed obroną ma obowiązek uzupełnienia w indeksie stron dotyczących obrony pracy dyplomowej i dyplomu wg zamieszczonego wzoru.

(wyciąg z indeksu)

str. 94 WYŻSZA  SZKOŁA ZAWODOWA Z SIEDZIBĄ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
-----------------------------------------------------------
Imię i nazwisko (*)........JAN KOWALSKI.................
Przedstawił pracę (*)........LICENCJACKĄ.....................
na temat (*) należy wpisać tytuł swojej pracy
Oceniono jako - pieczęć
Data ................... urzędowa ...........................
podpis profesora
-----------------------------------------------------------------------
Złożył(a) egzamin(*).........LICENCJACKI.......................
z wynikiem ......................................................................
w dniu ........................ 201... r.
...................................
................................... pieczęć
................................... urzędowa .......................................
członkowie komisji przewodniczący komisji
egzaminacyjnej

(*) uzupełnia studentWYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA Z SIEDZIBĄ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
---------------------------------------------------------------------
Pan(i) (*) ............JAN KOWALSKI..........................
otrzymał(a) w dniu ............................ 201... r.
dyplom ...............................................................................
tytuł

. pieczęć ...............................
urzędowa dziekan

(*) uzupełnia student
 

 

ratownictwo medyczne kosmetologia  

 

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kostrzyn Nad Odrą wszelkie prawa zastrzeżone 2009
UCZELNIA | KIERUNKI STUDIÓW | OFERTA UCZELNI | DZIEKANAT | SAMORZĄD STUDENCKI | ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW | PRACE DYPLOMOWE | OBRONY | PRZETARGI | PRACA | SKN PARAMEDIC | EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU | STUDIA PODYPLOMOWE
tworzenie stron internetowych
tworzenie stron internetowych