(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

Obrony i prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Informacje ogólne dotyczące prac licencjackich

Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem wybranego przez siebie opiekuna.
Obowiązkiem studenta jest złożenie:
– dwóch egzemplarzy pracy oprawionych introligatorsko w twardą okładkę oraz,
– jednego dwustronnie pisanego w miękkiej oprawie,
– jednego na płycie CD, w formacie PDF
Do każdego egzemplarza powinno zostać dołączone podpisane przez studenta oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy. Do akt osobowych studenta powinno zostać dołączone podpisane oświadczenie woli autora o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na udostępnienie jego pracy przez Bibliotekę WSZ. Przyjęte i podpisane przez opiekuna prace student oddaje do dziekanatu w wyznaczonym Zarządzeniem Dziekana terminie. Pracę ocenia opiekun i niezależnie od niego powołany przez Dziekana recenzent.

Obrony

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:

  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie nauczania,
  • złożenie uzupełnionego indeksu i karty egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym przez Dziekana,
  • złożenie w terminie wyznaczonym przez Dziekana trzech egzemplarzy pracy licencjackiej podpisanej przez promotora, oraz jeden egzemplarz na płycie CD, w formacie PDF,
  • uzyskanie pozytywnej oceny od promotora i recenzenta,
  • uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. 

Jesteśmy jedną z najczęściej wybieranych niepublicznych uczelni w regionie o profilu ratownictwo medyczne.

Dane Uczelni

Żeromskiego 22

66-400 Gorzów Wielkopolski

Nawigacja

Strefa studenta

Informacje o uczelni

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

tel. (095) 752-90-36

mail. dziekanat@wssz.pl

© Copyright 2021: Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. All rights reserved. Powered by: Content Management System. Created by: P.Pantkowski. Website protected via SSL Certificate and Cookies Agreement