(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

BIP

STATUT POBIERZ

REGULAMINY

Regulamin studiów POBIERZ

Regulamin praktyk POBIERZ

Regulamin świadczeń dla studentów POBIERZ

Regulamin procedury antyplagiatowej POBIERZ

REKRUTACJA

Podanie Ratownictwo Medyczne POBIERZ

PODANIA

Indywidualny tok nauczania na semestr POBIERZ

Indywidualny tok nauczania na rok akademicki POBIERZ

Podanie o egzamin komisyjny POBIERZ

Podanie o wydanie karty egzaminacyjnej POBIERZ

Powtarzanie przedmiotu POBIERZ

 Powtarzanie roku POBIERZ

Przedłużenie sesji POBIERZ

Przepisywanie ocen POBIERZ

Przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego POBIERZ

Przesunięcie terminu praktyki POBIERZ

Skreślenie z listy studentów POBIERZ

Urlop dziekański POBIERZ

Warunkowy wpis na semestr POBIERZ

Wypis oceny z protokołu POBIERZ

 

STYPENDIA

Wniosek o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia naukowe POBIERZ

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego POBIERZ 

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych POBIERZ

Wniosek o przyznanie zapomogi POBIERZ

Zasady i tryb przyjmowania na studia POBIERZ

Efekty uczenia się POBIERZ

Strategia rozwoju POBIERZ

Plan studiów POBIERZ

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. 

Jesteśmy jedną z najczęściej wybieranych niepublicznych uczelni w regionie o profilu ratownictwo medyczne.

Dane Uczelni

Żeromskiego 22

66-400 Gorzów Wielkopolski

Nawigacja

Strefa studenta

Informacje o uczelni

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

tel. (095) 752-90-36

mail. dziekanat@wssz.pl

© Copyright 2021: Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. All rights reserved. Powered by: Content Management System. Created by: P.Pantkowski. Website protected via SSL Certificate and Cookies Agreement