(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

Historia Uczelni

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim została wpisana do rejestru niepublicznego uczelni 05.05.2003 pod numerem 268.

Obecnie uczelnia oferuje kształcenie na 2 kierunkach  w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich na terenie całego kraju.

Na kierunku Ratownictwo Medyczne nauka trwa trzy lata – 6 semestrów

Studentów obowiązuje odbycie praktyki zawodowej według standardów danego kierunku.
 

WSZ jest:

  • instytucją „non profit” (zyski z działalności  statutowej przeznacza się na rozwój uczelni)
  • uczelnią autonomiczną w definiowaniu swojej myśli, celów i priorytetów działania,
  • uczelnią ze statusem wolnej instytucji, co wyraża się w wolności badań naukowych i wolności nauczania
  • uczelnią o orientacji europejskiej i kontaktach międzynarodowych,
  • instytucją kształcącą w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmy, demokracji i odpowiedzialności za losy  społeczeństwa i kraju.

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. 

Jesteśmy jedną z najczęściej wybieranych niepublicznych uczelni w regionie o profilu ratownictwo medyczne.

Dane Uczelni

Żeromskiego 22

66-400 Gorzów Wielkopolski

Nawigacja

Strefa studenta

Informacje o uczelni

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

tel. (095) 752-90-36

mail. dziekanat@wssz.pl

© Copyright 2021: Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. All rights reserved. Powered by: Content Management System. Created by: P.Pantkowski. Website protected via SSL Certificate and Cookies Agreement