(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

W dniach 27-30.01.2022 r. zrealizowane zostały warsztaty specjalistyczne dla studentów III roku kierunku Ratownictwo Medyczne Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Podstawowy cel to: opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie przedmiotów: Medyczne Czynności Ratunkowe, Medycyna Wysokogórska, Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego.

Program warsztatów obejmował tematykę w zakresie:

  • Medycyny Ratunkowej i Medycznych Czynności Ratunkowych
  • Medycyny Wysokogórskiej
  • Ratownictwa Górskiego
  • Ratownictwa Lawinowego
  • Logistyki i zarządzania infrastrukturą krytyczną
  • Terenoznawstwa, Podstaw kartografii, Systemu GPS
  • Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
  • Ratownictwa w trudnych warunkach
  • Zimowych sportów indywidualnych i zbiorowych
  • Zajęć sprawnościowych z elementami ratownictwa specjalistycznego

Zajęcia przeprowadzono na terenie ośrodków zlokalizowanych w Karpaczu i Szklarskiej Porębie.

Studenci pod nadzorem doświadczonych instruktorów przebrnęli szczęśliwie zakres programowych ćwiczeń. Dla większości było to nowe wyzwanie. Satysfakcja wśród akademików była więc tym większa. Wszyscy zdrowi i cali zakończyli niezwykle wymagające warsztaty.

Na zakończenie wszystkim uczestnikom wręczono Certyfikaty.

Uczestnikom oraz kadrze instruktorskiej wyrażam słowa uznania i podziękowania.

 

Jego Magnificencja Rektor

dr inż. Henryk Piekarski