(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

W dniach 20-24.10.2021 r. w ramach projektu INTERREG VA BB-PL został zorganizowany Obóz Sprawnościowy wraz z nauką praktycznego języka obcego. Udział wzięli studenci kierunku Ratownictwa Medycznego: Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Zielonogórskiego, uczniowie ratownictwa medycznego powiatu Märkisch-Oderland.

Program obejmował następującą tematykę:

RATOWNICTWO WYSOKOGÓRSKIE

  • Wyposażenie i sprzęt stosowany przez ratowników wysokogórskich w akcjach ratunkowych
  • Ratownictwo wysokościowe (wprowadzenie)
  • Budowa i rodzaje stanowisk
  • Podstawowe węzły stosowane w ratownictwie wysokościowym
  • Ogólne zasady pracy na wysokościach

Zajęcia prowadzone były pod nadzorem doświadczonych instruktorów polskich i niemieckich, którzy przez cały czas trwania obozu gwarantowali bezpieczeństwo.

Udział w zajęciach treningowych stwarzał doskonałą okazję do praktycznego wykorzystania nauczonego języka po stronie polskich studentów niemieckiego a po stronie uczniów niemieckich języka polskiego. Zrealizowany program w czasie trwania obozu znacznie przybliżył uzyskanie certyfikatu umiejętności językowych do poziomu A1 lub A2.

W ostatnim dniu trwającego obozu uczestnicy udali się w kierunku Śnieżki celem jej zdobycia, należy stwierdzić, że wielu ten cel osiągnęło, po powrocie nastąpił akt wręczenia Certyfikatów ukończenia Obozu.

W imieniu władz Uczelni i Senatu uczestnikom Międzynarodowego Obozu Medycznego składam gratulacje i serdecznie podziękowanie za włożony wysiłek.

Jego Magnificencja Rektor

dr inż. Henryk Piekarski