(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl
Artykuł, który ukazał się w czasopiśmie medycznym „Plastic and Reconstructive Surgery” w lutym 2022 r. – zapraszamy do lektury.
Pełna papierowa wersja artykułu dostępna jest do wglądu w Bibliotece Uczelnianej.