(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

W  dniu 29 marca 2023 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja zamykająca w/w Projekt „Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel”.

Partnerami projektu byli:partner wiodący – Gemeinnutzige Rettungsdienst Markich-Oderland  GmbH

  1. partner projektu – Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
  2. partner projektu – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
  3. partner projektu – Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Przedstawiciele partnerów projektu złożyli sprawozdania z przebiegu realizacji.

Naszą uczelnię reprezentował Rektor dr inż. Henryk Piekarski.

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim przystąpiła do projektu 16 marca 2021 r. Od 2019 r. zorganizowała i przeprowadziła następujące międzynarodowe obozy specjalistyczne:

  1. Karpacz 2019 – edycja zimowa

Liczba uczestników: 48 w tym 23 studentów WSZ Gorzów Wlkp.

Tematyka:

– Ratownictwo górskie

– Ratownictwo medyczne

– Blok sportów zimowych

– Ratownictwo lawinowe

  1. Sulęcin 2021 – edycja letnia

Liczba uczestników: 47 w tym 19 studentów WSZ Gorzów Wlkp.

Tematyka:

– Medycyna nurkowa

– Ratownictwo wodne

– Ratownictwo wysokościowe

– Ratownictwo taktyczne

  1. Strausberg/Karpacz 2021 – edycja jesienna

Liczba uczestników: 51 w tym 23 studentów WSZ Gorzów Wlkp.

Tematyka:

– Wyposażenie i sprzęt stosowany przez ratowników wysokościowych w akcjach ratunkowych

– Ratownictwo wysokościowe

– Budowa i rodzaje stanowisk

– Podstawowe więzły stosowane w ratownictwie wysokościowym

W kolejności następnej przedstawiciel Wojewody Lubuskiego Dyrektor Generalny LUW Pan Roman Sondej wysoko ocenił realizację projektu przez wszystkich partnerów.

Uczestnicy Konferencji po części studyjnej udali się autokarem na teren ćwiczeń pk „Lubuskie Żywioły 2023” w okolice Nowogrodu Bobrzańskiego.