Dokonano wyboru Uczelnianego Samorządu Studenckiego w skład którego wchodzą studenci:

1. Jarosław Orłowski

2. Jakub Jadczuk

3. Adam Hlib

4. Mariusz Skibiński
 

Podczas spotkania online Samorząd wybrał Przewodniczącego, którym został student II roku Pan Adam Hlib.