Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

W dniach 15-18.07.2020 r. odbył się Sprawnościowy Letni Obóz studentów III roku Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Zgodnie z obowiązującymi standardami praktyki zawodowej kierunku Ratownictwo Medyczne przeprowadzono zajęcia podczas w/w Obozu.
 
Program obejmował następującą tematykę:
- Blok Ratownictwo Wysokościowe
- Taktyczno Bojowa Opieka nad poszkodowanymi na polu walki
- Ratownictwo Wodne
- Medycyna Nurkowa
 
Zajęcia przeprowadzono w terenie okolic Sulęcina, Słubic i Witnicy, wykorzystując lokalny potencjał jakim jest natura ziemi lubuskiej. Miało to niebagatelne znaczenie w czasie trwającej pandemii.
Wszystkie zajęcia prowadzone były pod nadzorem doświadczonych i sprawdzonych instruktorów, gwarantujących bezpieczeństwo w ich przeprowadzeniu. Studenci niezwykle starannie i ogromnym poświęceniu zdobywali praktyczną wiedzę w niezwykłych i niecodziennych warunkach. W tym miejscu pragnę wyrazić im jak również całej kadrze instruktorskiej wyrazy uznania i podziękowania. Wyrażam przekonanie, iż zdobyta praktyczna wiedza będzie służyła na zawsze w codziennej pracy ratownika medycznego.
Na zakończenie Obozu nad jeziorem Wielkim koło Witnicy studentom Obozu wręczono Certyfikaty.
W imieniu władz Uczelni uczestnikom Obozu Sprawnościowego Letniego składam serdeczne podziękowania.
 

Jego Magnificencja Rektor

dr inż. Henryk Piekarski