Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

mgr Krzysztof Cichowlas - Kanclerz Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - uzyskany tytuł magister.

Ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim.

Doświadczenie zawodowe: Dyrektor Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp., Lubuski Inspektor Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., Pełnomocnik Dyrektora w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Od 01.09.2018 r. - Kanclerz Uczelni.