Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

dr n. chem. Marian Mielniczak

 

          Zainteresowania naukowe dotyczą określania wpływu struktur związków chemicznych, ich form izomerycznych oraz własności fizykochemicznych, na efektywność toksykologiczną i farmakologiczną.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, aktywnie uczestniczę w Zjazdach Naukowych Towarzystwa.

Interesuję się problematyką metodologii nauk eksperymentalnych, wchodzących w zakres filozofii nauki.

Za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe odznaczony zostałem :

- Złotym Krzyżem Zasługi,

- Srebrnym Krzyżem Zasługi,

- Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W dniu 1 kwietnia 2021 roku, J.M. Rektor powołał mnie na stanowisko Dziekana w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim