(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

Rekrutacja 2022/2023 na studia I stopnia prowadzona jest do 30 września 2022 r. Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim jest ukończenie szkoły średniej i posiadanie świadectwa dojrzałości. W procesie rekrutacji przeliczane są punkty zdobyte na maturze z następujących przedmiotów: język obcy oraz do wyboru: chemia, biologia, matematyka lub fizyka, we wskazanym przez kandydata poziomie (poziom podstawowy lub rozszerzony).

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia dostępne są TUTAJ

 

Kandydat na studia musi złożyć komplet dokumentów. Można dokonać tego w dwojaki sposób:

  1. Przesłać dokumenty pocztą tradycyjną na adres Uczelni:

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Żeromskiego 22

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem „Rekrutacja”

  1. Złożyć dokumenty osobiście w Dziekanacie Uczelni przy ul. Żeromskiego 22 (II piętro) od wtorku do piątku od 08:00 do 15:00.

Wymagane dokumenty:

  1. wypełnione podanie na obowiązującym formularzu – Ratownictwo Medyczne pobierz,
  2. świadectwo dojrzałości albo odpis świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
  3. 2 fotografie (35×45 mm), bez nakrycia głowy, na jasnym tle oraz 1 na płycie CD w postaci cyfrowej (236×295 pikseli), o rozdzielczości 300 dpi, w formacie JPG,
  4. dowód wniesienia opłaty za proces rekrutacyjny (250 zł) na konto Uczelni:

PKO BP SA I Oddział Gorzów Wlkp.

47 1020 1954 0000 7902 0191 8259

  1. w przypadku zmiany nazwiska dokument potwierdzający dane osobowe,
  2. dokument (zaświadczenie) uprawniający uzyskanie „punktów preferencyjnych” (jeśli dotyczy).

Opłaty za studia

Studia niestacjonarne Opłata za proces rekrutacyjny

250 zł

(płatność jednorazowa w dniu zgłoszenia)

Płatność miesięczna – 10 rat 600 zł
Płatność semestralna – 2 raty 3000 zł
Płatność roczna – 1 rata 6000 zł