Zasady rekrutacji 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021 na studia I stopnia prowadzona jest do 19 października 2020 r. Aby zostać studentem Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim należy mieć ukończoną szkołę średnią i posiadać świadectwo dojrzałości. Punkty zdobyte na maturze z poszczególnych przedmiotów nie są brane pod uwagę - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat na studia musi złożyć komplet dokumentów. Można dokonać tego w dwojaki sposób:

  1. Przesłać dokumenty pocztą tradycyjną na adres Uczelni:

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Żeromskiego 22

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem "Rekrutacja"

  1. Złożyć dokumenty osobiście w Dziekanacie Uczelni przy ul. Żeromskiego 22 (II piętro) od wtorku do piątku od 08:00 do 15:00.

Wymagane dokumenty:

  1. wypełnione podanie na obowiązującym formularzu

- Ratownictwo Medyczne POBIERZ

- Elektroradiologia POBIERZ

  1. kserokopia świadectwa dojrzałości oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu
  2. dowód osobisty do wglądu (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
  3. 2 fotografie (34x52 mm), bez nakrycia głowy, na jasnym tle oraz 1 na płycie CD w postaci cyfrowej o wymiarach 2x2,5 cm (236x295 pikseli), o rozdzielczości 300 dpi, w formacie JPG
  4. dowód dokonania opłaty za proces rekrutacyjny (250 zł) na konto Uczelni:

PKO BP SA I Oddział Gorzów Wlkp.

47 1020 1954 0000 7902 0191 8259

  1. w przypadku zmiany nazwiska dokument potwierdzający dane osobowe

Opłaty za studia

 

Studia niestacjonarne

Opłata za proces rekrutacyjny

250 zł

Płatność jednorazowa w dniu zgłoszenia

Płatność miesięczna - 10 rat

550 zł

Płatność semestralna - 2 raty

2 750 zł

Płatność roczna - 1 rata

5 500 zł