REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Rekrutacja na kierunek Ratownictwo Medyczne i Elektroradiologia rozpoczęła się z dniem 07.05.2019 r.

 

Zasady rekrutacji

W roku akademickim 2019/2020 rekrutacja na studia prowadzona jest do 30 września 2019 roku. Kandydatów wpisuje się na listę studentów według kolejności zgłoszeń. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim komplet następujących dokumentów:

  • podanie na obowiązującym na uczelni formularzu POBIERZ
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), a w przypadku nowej matury - dodatkowo kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • 2 fotografie (34 x 52 mm), (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) oraz 1 na płycie CD w postaci cyfrowej o wymiarach 2x2,5 cm (236x295 pikseli), o rozdzielczości 300 dpi, w formacie pliku JPG,
  • dowód uiszczenia opłaty za proces rekrutacyjny: pieniądze można wpłacić osobiście w siedzibie Uczelni lub przelewem na konto Uczelni:
    PKO BP SA Oddział I Gorzów Wlkp. - numer: 47 1020 1954 0000 7902 0191 8259

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wyższej Szkoły Zawodowej

w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego 22 (II piętro)

Przyjmowanie dokumentów:

wtorek 8:00-15:00

środa 8:00-15:00

piątek 8:00-15:00

 

 

 

Opłata za studia

 

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Opłata za proces rekrutacyjny

250 zł

Płatność jednorazowa w dniu zgłoszenia

Płatność miesięczna - 10 rat

550 zł

550 zł

Płatność semestralna - 2 raty

2 750 zł

2 750 zł

Płatność roczna - 1 rata

5 500 zł

5 500 zł