Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:

  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie nauczania,
  • złożenie uzupełnionego indeksu i karty egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym przez Dziekana,
  • złożenie w terminie wyznaczonym przez Dziekana trzech egzemplarzy pracy licencjackiej podpisanej przez opiekuna, oraz jeden egzemplarz na płycie CD, w formacie PDF,
  • uzyskanie pozytywnej oceny od opiekuna i recenzenta,
  • uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni.