Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:

  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie nauczania,
  • złożenie uzupełnionego indeksu i karty egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym przez Dziekana,
  • złożenie w terminie wyznaczonym przez Dziekana trzech egzemplarzy pracy licencjackiej podpisanej przez opiekuna, oraz jeden egzemplarz na płycie CD, w formacie PDF,
  • uzyskanie pozytywnej oceny od opiekuna i recenzenta,
  • uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

 

Nowy kierunek studiów Elektroradiologia Z dniem 04.07.2018 r. uzyskaliśmy uprawnienie do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia. Punkt rekrutacyjny mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego 22..

Czytaj więcej

W dniach 14 - 17.02.2019 r. w Karpaczu odbył się Sprawnościowy Obóz studentów II roku Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Program zajęć wynikał ze standardów praktyki zawodowej dla tego kierunku studiów. Ponadto w obozie udział wzięli ratownicy medyczni Pogotowia Ratunkowego Powiatu Märkisch Oderland.

Czytaj więcej Button

Artykuł 3.

Read More

Artykuł 4

Read More DE; ?>

Artykuł 5

Read More

Artykuł 6

Read More