(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

KOMUNIKAT    

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w okresie pandemii COVID-19 dla studentów kierunku ratownictwo medyczne w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

ZOBACZ KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie proszę studentów Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. TUTAJ