WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSTRZYN NAD ODRĄ, ul. Mickiewicza 20, tel./fax (095) 752-90-36 dziekanat@wssz.plUCZELNIA

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA UCZELNI

DZIEKANAT

SAMORZĄD STUDENCKI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

PRACE DYPLOMOWE

OBRONY

PRZETARGI

PRACA

SKN PARAMEDIC

-

O nas

-

Nasz zespół

-

Działalność

-

Sympozja, konferencje

EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU

STUDIA PODYPLOMOWEinformacje z serwisu na twój email

Działalność

 

- FORUM POLITYKI ZDROWOTNEJ I E-ZDROWIA

17 maja br. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się 14. Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia - „FORUM POLITYKI ZDROWOTNEJ I E-ZDROWIA". Naszą Uczelnię reprezentował wykładowca kierunku Ratownictwo medyczne - mgr Przemysław Żuratyński.

W czasie konferencji można było dowiedzą się między innymi, jak innowacyjne projekty e-zdrowia realizowane są w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Eksperci – w formie case-study – prezentowali doświadczenia informatyczne, najważniejsze trendy oraz nowości technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ochronie zdrowia. W Konferencji udział brali prelegenci z Niemiec, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech.

Dodatkowo odbyła się Gala Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, na której nagradzano wartościowe inicjatywy i postawy oraz wyjątkowe zaangażowanie w pracy na rzecz pacjenta i ochrony zdrowia. Nagrodę otrzymała m.in. w kategorii DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PACJENTA: p. Krystyna Barbara Kozłowska (Rzecznik Praw Pacjenta); w kategorii PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA: prof. dr hab. Andrzej Steciwko (kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu).

 

 

 


- Ratownicy SKN "PARAMEDIC" RODZINNIE W PRZEDSZKOLU - 5.05.2012 r. (więcej)

 


- XXI Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2012

W dniach 29.02 - 3.03.2012 roku w Karpaczu odbyło się XXI Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii. Jedno z najważniejszych sympozjów naukowo-szkoleniowych w Polsce adresowanych do środowiska medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego i intensywniej terapii. Oczywiście nie mogło zabraknąć przedstawicieli Naszej Uczelni, a dokładniej studentów kierunku Ratownictwo medyczne.

 


Monika Błażejewska i Łukasz Dębowski - studenci II roku kierunku Ratownictwo medyczne; członkowie SKN "Paramedic"

W czasie sympozjum studenci uczestniczyli w sesjach naukowych oraz ćwiczeniach praktycznych, podzielonych tematycznie na:
- Coraz więcej intensywnej terapii w medycynie ratunkowej
- Oddział ratunkowy – kluczowe ogniwo medycyny ratunkowej
- Psychiatryczne, psychologiczne i etyczne aspekty medycyny ratunkowej
- Wstępne leczenie urazów
- Tlenoterapia hiperbaryczna w praktyce medycyny ratunkowej
- Masywny krwotok – aktualne wyzwanie dla współczesnej medycyny ratunkowej
- Postępy kształcenia kadr dla medycyny ratunkowej
- Postępy medycyny ratunkowej wieku dziecięcego
- Zespoły Ratownictwa Medycznego a Służby Ratownicze – partnerstwo dla pacjenta
- Warsztaty dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek: Zewnętrzne unieruchomienia złamań miednicy; Teletransmisja w praktyce ratownictwa medycznego i inne
Wystąpienia i doniesienia naukowe prezentowane były przez znakomitości medycyny ratunkowej w Polsce i na świecie m.in. przez Panią dr n. med. Ewę Raniszewską, Pana prof. dr hab. n. med. Juliusza Jakubaszko, Pana dr n. med. Adama Domanasiewicza, Pana prof. dr hab. n. med. Andrzeja Zawadzkiego, Panią prof. Judith Tintinalli, Pana dr Mehmet Hoxa i innych.
Nie zabrakło referatów prezentowanych przez ratowników medycznych z Łodzi i Krakowa.
Oprócz części naukowej Nasi studenci zwiedzali wystawę medyczną i zapoznawali się ze sprzętem wykorzystywanym w ratownictwie medycznym, ambulansami i systemami informatycznymi.

 

 

 

 

 

 

 
Nie mogło zabraknąć fotografii z Organizatorem i pomysłodawcą sympozjum Panem prof. Juliuszem Jakubaszko.
Sympozjum było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń ratowniczych, poznania nowych technik i sprzętu ratowniczego oraz ugruntowania zdobytej wiedzy w czasie zajęć uczelniach.
Za rok kolejne sympozjum - na pewno tam będziemy.

 


- Studencki dar krwi - 18.02.2012 (więcej)- WSZ w walce przeciw białaczce - luty/marzec 2012- Badanie dot. wiedzy pracowników oświaty nt. zasad udzielania pierwszej pomocy - luty/marzec 2012


 


- Badanie dot. wiedzy dzieci i młodzieży nt. zasad udzielania pierwszej pomocy - marzec/kwiecień 2012- Badanie dot. wiedzy służb mundurowych nt. zasad pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy - marzec/kwiecień 2012- Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w placówkach oświaty, firmach, przedsiębiorstwach, urzędach - maj/czerwiec 2012

 

ratownictwo medyczne kosmetologia  

 

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kostrzyn Nad Odrą wszelkie prawa zastrzeżone 2009
UCZELNIA | KIERUNKI STUDIÓW | OFERTA UCZELNI | DZIEKANAT | SAMORZĄD STUDENCKI | ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW | PRACE DYPLOMOWE | OBRONY | PRZETARGI | PRACA | SKN PARAMEDIC | EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU | STUDIA PODYPLOMOWE
tworzenie stron internetowych
tworzenie stron internetowych