WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSTRZYN NAD ODRĄ, ul. Mickiewicza 20, tel./fax (095) 752-90-36 dziekanat@wssz.plUCZELNIA

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA UCZELNI

DZIEKANAT

SAMORZĄD STUDENCKI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

PRACE DYPLOMOWE

OBRONY

PRZETARGI

PRACA

SKN PARAMEDIC

-

O nas

-

Nasz zespół

-

Działalność

-

Sympozja, konferencje

EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU

STUDIA PODYPLOMOWEinformacje z serwisu na twój email

O Nas

Studenckie Koło Naukowe Ratowników Medycznych "PARAMEDIC" powstało 23.10.2011 r.
Jest organizacją zrzeszającą studentów wszystkich lat kierunku Ratownictwo medyczne Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie n/Odrą.
Celem działalności jest m.in.
- podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych studentów,
- wdrażanie studentów do pracy naukowej,
- współuczestnictwo studentów w życiu naukowym Uczelni,
- pogłębianie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, zdrowia publicznego i dziedzin pokrewnych.

 

Statut koła naukowego POBIERZ                                    Deklaracja członkowska POBIERZNadzór nad pracą SKN pełni przewodnicząca - Monika Błażejewska.

 

ratownictwo medyczne kosmetologia  

 

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kostrzyn Nad Odrą wszelkie prawa zastrzeżone 2009
UCZELNIA | KIERUNKI STUDIÓW | OFERTA UCZELNI | DZIEKANAT | SAMORZĄD STUDENCKI | ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW | PRACE DYPLOMOWE | OBRONY | PRZETARGI | PRACA | SKN PARAMEDIC | EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU | STUDIA PODYPLOMOWE
tworzenie stron internetowych
tworzenie stron internetowych