WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSTRZYN NAD ODRĄ, ul. Mickiewicza 20, tel./fax (095) 752-90-36 dziekanat@wssz.plUCZELNIA

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA UCZELNI

DZIEKANAT

SAMORZĄD STUDENCKI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

-

Wzory podań

-

Harmonogram sesji, wyniki zaliczeń i egzaminów

-

Informacje dla studentów

-

Plany studiów niestacjonarnych - semestr zimowy

-

Zarządzenia

-

Plany studiów niestacjonarnych - semestr letni

-

Organizacja roku akademickiego 2018-2019

PRACE DYPLOMOWE

OBRONY

PRZETARGI

PRACA

SKN PARAMEDIC

EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU

STUDIA PODYPLOMOWEinformacje z serwisu na twój email

Wzory podań

Wzory podań umieszczone są w plikach poniżej. deklaracja.doc      Deklaracja na praktyki zawodowe

 egzamindyplomowy.doc      podanie o przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego

 Oswiadczenieorezygnacjizestudiw.doc      oświadczenie o rezygnacji ze studiów

 podanieoudzielenieurlopudziekanskiego.doc      podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego

 podanieowydaniekartyegzaminacyjnej.doc      podanie o wydanie karty egzaminacyjnej

 powtarzanieprzedmiotu.doc      podanie o powtarzanie przedmiotu

 powtarzanieroku.doc      podanie o powtarzanie roku

 przedueniesesji.doc      podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej

 Przeksigowaniewpaty.doc      Przeksięgowanie wpłaty

 przeniesienienainnuczelnie.docx      wniosek o przeniesienie na inną uczelnię

 przepisanieoceny.doc      Podanie o przepisanie oceny

 przesunicieterminupraktyk.doc      podanie o przesunięcie terminu odbywania praktyk

 reaktywacja.doc      podanie o reaktywację

 wniosekoprzeniesieniezinnejuczelni.docx      wniosek o przeniesienie z innej uczelni

 wpiswarunkowynasemestr.doc      podanie o warunkowy wpis na kolejny semestr

 wypisocenyzprotokou.doc      Podanie o wypis oceny z protokołu

 zaliczeniepraktyknapodstawiepracyzawodowej.doc      zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej

 zmianatrybustudiw.doc      podanie o zmianę trybu studiów

 

ratownictwo medyczne kosmetologia  

 

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kostrzyn Nad Odrą wszelkie prawa zastrzeżone 2009
UCZELNIA | KIERUNKI STUDIÓW | OFERTA UCZELNI | DZIEKANAT | SAMORZĄD STUDENCKI | ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW | PRACE DYPLOMOWE | OBRONY | PRZETARGI | PRACA | SKN PARAMEDIC | EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU | STUDIA PODYPLOMOWE
tworzenie stron internetowych
tworzenie stron internetowych