WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSTRZYN NAD ODRĄ, ul. Mickiewicza 20, tel./fax (095) 752-90-36 dziekanat@wssz.plUCZELNIA

-

Rektor

-

Dziekan

-

Senat

-

Minimum kadrowe

-

Statut uczelni

-

Regulamin studiów

-

Regulamin trybu i zasad przyznawania pomocy materialnej

-

Wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych

-

Stowarzyszenie

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA UCZELNI

DZIEKANAT

SAMORZĄD STUDENCKI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

PRACE DYPLOMOWE

OBRONY

PRZETARGI

PRACA

SKN PARAMEDIC

EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU

STUDIA PODYPLOMOWEinformacje z serwisu na twój email

Rektor WSZ dr inż. Henryk Piekarski

dr inż. Henryk Piekarski – Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrądr inż. Henryk Piekarski – Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą.
W 1974 roku ukończył Akademię Rolniczą w Szczecinie na kierunku „Uprawa Roli i Roślin”. Tytuł doktora nauk rolniczych uzyskał w 2003 roku. Rozprawę doktorską poświęcił tematowi „Badań nad wykorzystaniem odpadów zawierających siarkę do celów nawozowych”. Od 1969 roku zawodowo związany z administracją publiczną, ponad 15 lat przepracował w przedsiębiorstwach z branży rolniczej. W latach 1999-2003 pełnił funkcję Członka Zarządu Powiatu Gorzowskiego. Do końca 2005 roku pracował na stanowisku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w gorzowskim Starostwie.

adres poczty email: rektor@wssz.pl
 

 

ratownictwo medyczne kosmetologia  

 

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kostrzyn Nad Odrą wszelkie prawa zastrzeżone 2009
UCZELNIA | KIERUNKI STUDIÓW | OFERTA UCZELNI | DZIEKANAT | SAMORZĄD STUDENCKI | ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW | PRACE DYPLOMOWE | OBRONY | PRZETARGI | PRACA | SKN PARAMEDIC | EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU | STUDIA PODYPLOMOWE
tworzenie stron internetowych
tworzenie stron internetowych