Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

REKRUTACJA

Podanie Ratownictwo Medyczne POBIERZ

Podanie Elektroradiologia POBIERZ

 

PODANIA

Deklaracja przyjęcia na praktykę POBIERZ

Indywidualny tok nauczania POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów POBIERZ

Podanie o egzamin komisyjny POBIERZ

Podanie o wydanie karty egzaminacyjnej POBIERZ

Powtarzanie przedmiotu POBIERZ

Powtarzanie roku POBIERZ

Przedłużenie sesji POBIERZ

Przeksięgowanie wpłaty POBIERZ

Przepisywanie ocen POBIERZ

Przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego POBIERZ

Przesunięcie terminu praktyki POBIERZ

Skreślenie z listy studentów POBIERZ

Urlop dziekański POBIERZ

Warunkowy wpis na semestr POBIERZ

Wniosek o przetłumaczenie dyplomu licencjackiego j. ang- j. niem POBIERZ

Wypis oceny z protokołu POBIERZ

Zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej POBIERZ

 

 

STYPENDIA

Wniosek o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia naukowe POBIERZ

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego POBIERZ

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych POBIERZ

Nowy kierunek studiów Elektroradiologia Z dniem 04.07.2018 r. uzyskaliśmy uprawnienie do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia. Punkt rekrutacyjny mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego 22..

Czytaj więcej

Artykuł 3.

Read More

Artykuł 4

Read More DE; ?>

Artykuł 5

Read More

Artykuł 6

Read More