(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

Komunikaty

KOMUNIKAT     Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w okresie pandemii COVID-19 dla studentów kierunku ratownictwo medyczne w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim ZOBACZ...

APEL REKTORA WSZ

Szanowni Państwo Studenci II i III roku Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. W związku z aktualnie panująca sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, działaniami służb i instytucji podejmujących działania prewencyjno...

DZIAŁAJMY RAZEM PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI!

KOMUNIKAT W związku z informacjami o rozprzestrzenianiu się KORONAWIRUSA zalecamy na bieżąco monitorować komunikaty na stronach: 1. Ministerstwa Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci 2. Głównego Inspektora Sanitarnego –...