(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

Szanowni Państwo


Studenci II i III roku Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp.
W związku z aktualnie panująca sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, działaniami służb i instytucji podejmujących działania prewencyjno – lecznicze przy zwalczaniu pandemii wirusa Covid – 19 oraz apelem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwracam się do Państwa z prośbą zaangażowania się w działania prewencyjne poprzez zadeklarowanie:

– gotowości do wsparcia działania zawodowych służb ratowniczych oraz sanitarno-   epidemiologicznych w zwalczaniu wirusa Covid-19

– możliwości potencjalnego pełnienia dyżurów ratowniczych w zespole ratowniczym koordynowanym przez Grupę Ratownictwa Medycznego Obrony Cywilnej w Kostrzynie nad Odrą w sytuacji zintensyfikowania działań ratowniczych i dalszego rozprzestrzeniania się pandemii.

Wszelkie zainteresowane osoby, które wyrażają gotowość do działania prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres: obronacywilnakn@gmail.com  W mailu prosimy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, telefon kontaktowy oraz posiadane uprawnienia przydatne w ratownictwie (np.: ratownik KPP, ratownik medyczny, pielęgniarka, itd.).
W związku z dynamicznie zmieniająca się sytuacja prosimy o zgłoszenie się w możliwie najszybszym czasie – max 48 godzin. Szczegółowe informacje przesyłane będą droga elektroniczną przez koordynującego działaniami.
Liczę i głęboko wierze, iż dotychczasowe doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kształcenia na Uczelni, praktyk zawodowych czy dyżurowania podczas zabezpieczenia medycznego imprez masowych pozwolą na profesjonalne udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacji konieczności podjęcia dyżurów ratowniczych.


Z poważaniem
dr inż. Henryk Piekarski
Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

 

dr inż. Henryk Piekarski