(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

REKRUTACJA 2022/2023 na kierunek Ratownictwo Medyczne

Rekrutacja 2022/2023 na studia I stopnia prowadzona jest do 30 września 2022 r. Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim jest ukończenie szkoły średniej i posiadanie świadectwa dojrzałości. W procesie rekrutacji przeliczane są...